TMGD

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 22 Mayıs 2014 tarihinde yayınladığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etme veya hizmet alma zorunluluğu getirdi.
Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti

Tehlikeli maddelerin proses sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan firmalar ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık firmaları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurması zorunludur. TMGD istihdam etme veya TMGDK ’lardan hizmet alma zorunluluğu Perakende Akaryakıt sektörü hariç tutulmak üzere 01/07/2015 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır. Perakende Akaryakıt sektörünün ise 01/01/2018 tarihi itibari ile hizmet alması zorunlu hale gelmiştir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmeti almayan firmalara her ay 3.564 TL cezai işlem uygulanmaktadır.
TMGD istihdamı/hizmet alma sadece taşımacılık sektörü için değil tehlikeli mallar ile işlemi olan her işletme için zorunluluktur. Ancak bu miktar bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yaptığı durum için geçerlidir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sadece karayolunda taşıma yapanlar için değil, tesis içerisinde tehlikeli maddelerin dolumu, boşaltımı, paketlenmesi ve yüklenmesi işlemleri ile iştigal eden işletmelerde bu kapsamda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmalıdır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nasıl Olunur

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olmanın şartları nelerdir?

 • Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 • Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek,
TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini alıp, açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.

Tmgd Hizmeti (Adr/Rıd/Imdg Code)

Ülkemizin de tarafı olduğu Tehlikeli maddelerin Karayoluyla taşınması (ADR), Demiryoluyla taşınması (RID), Denizyoluyla taşınması (IMDG CODE) anlaşmaları gereğince sorumlu ve yükümlü işletmeler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ nca 19 Aralık 2017 tarihinde yetkilendirilmiş olan YAVUZLAR TMGDK’ dan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) hizmetini alabilirler.

TMGD hizmeti, şimdiye kadar çoğu işletmelerde uygulandığı gibi kağıt üzerinde bırakmayıp; sorumluluk, disiplin ve mühendislik bakış açımız ile birlikte çözüm odaklı olarak sizlere sunmaktayız. Dolayısıyla kendinizi rakiplerinize kıyasla bir adım daha önde hissedeceksiniz. Danışmanlık hizmetimizi Gurup firmamız aracılığıyla entegre bir şekilde tek merkezden sizlere sunuyoruz.

Kayseri merkezli TMGDK’ mız Ankara II. Bölgenin sınırlarındaki illerimize hizmet verebilmektedir.

Tehlikeli madde ile iştigal eden firmalar mühendis yaklaşımı ile çözüm odaklı yaklaşmak, analitik bakışla faaliyet alanlarını geliştirmek, kaliteli-nitelikli danışmanlık hizmeti almak ve düşük maliyet, yüksek güvenlik ilkesiyle risklerinizi paylaşmak için lütfen bize ulaşınız.

Tmgd Hizmeti Alma Zorunluluğu Kapsamında Olan İşletmeler

 • Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir yıl içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri,
 • Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmelerin, bu kapsamdadır.

TMGD Hizmeti Zorunluluğundan Haberdar mısınız?

Tehlikeli maddelerin insan sağlığına, diğer canlılara ve çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde kamuya açık alanda karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde mevcut gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve taşıt sürücüleri yasal hak ve yükümlülüklerinin, çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslar ulusal ve uluslararası mevzuatlarla belirlenmiştir. Ülkemizde bu mevzuatlara 2010 yılında taraf olmuştur. Ülkemizde yapılan ulusal mevzuat düzenlemeleri neticesinde işletmelerin başlıca yükümlülükleri şu şekildedir:

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan işletmeler ile miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi “0” olan tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından/Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan hizmet almaları zorunludur.

Toplam araç taşıma kapasitesi 50 ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin, liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların 01.01.2018 tarihinden itibaren tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almaları zorunludur (Günlük satış miktarı ortalama 4000 Lt altında ve 300 mt çevresinde herhangi bir yapı olmayan meskun mahal dışındaki akaryakıt istasyonları TMGDK’ dan muafiyet raporu almak kaydıyla 01.01.2019 tarihinden itibaren).

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından hizmet alma yükümlülüğü bulunan işletmeler; bünyelerinde TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) istihdam edebilirler veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bölgelerinde bulunan TMGDK’ ndan (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu) bu hizmeti alabilirler.

Tmgd ’den Hizmet Alma Zorunluluğu 2018 ’de Başlayacak İşletmeler

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacılar,
 • Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmeler (Tmgd hizmeti alması gereken akaryakıt istasyonları yazının devamındadır),
 • Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında, 1/1/2018 tarihinde hizmet alma zorunluluğu başlamıştır.
Aşağıda ki her iki şartı aynı anda sağlayan akaryakıt istasyonları 31/01/2018 tarihine kadar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu'ndan alacakları bu iki raporu ilgili Bölge Müdürlüğüne ibraz etmek şartı ile tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya TMGDK'dan hizmet alması 31/12/2018 tarihine kadar ertelenmiştir.

 • İstasyonda bulunan tüm akaryakıt çeşitlerinden toplam olarak günlük 4000 litreden az satış yaptığını 6 ayda bir TMGDK'dan alacakları aylara göre satış miktarını da gösteren rapor,
 • İstasyonun yerleşim alanları dışında bulunduğuna veya 300 metre yakınında okul, hastane, avm vb. sosyal yapılar bulunmadığına dair rapor.

Tmgd Hizmeti Kapsam Dışı Olanlar

 • Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
 • Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini, kapsamaz.

Neden Yavuzlar Tmgdk?

 • Kurumumuzda onlarca TMGD istihdam edilmektedir. Gerektiğinde takım çalışması yaparak firmanıza avantajı yansıtıyoruz.
 • Uluslararası ve Ulusal mevzuat sürekli olarak takip edilmektedir. Mevzuatın güncellemelerinden tarafınıza doğan yasal hak ve sorumluluklar anında aktarılacaktır.
 • 1989 yılında kurulmuş olmanın verdiği deneyim ve birikimi firmanıza yansıtıyoruz.
 • Kadromuzun çoğunluğu Mühendis kökenli olduğu için analitik bakış açısı ile birçok sorunuza çözüm odaklı yaklaşabiliriz.
 • Grup firma olmamızın getirdiği fiyat, bilgi ve hizmet avantajlarına kolayca sahip olabileceksiniz. Dolayısıyla tek elden entegre hizmet alma avantajına sahipsiniz.
 • 30 yılı aşkın danışmanlık sektöründe olmamızın sağladığı derin arşivimizi hizmetinize sunuyoruz.

Yavuzlar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık, 1989 yılında Kayseri' de Makine Mühendisi Sonda YAVUZ tarafından kurulmuş bir mühendislik ve danışmanlık şirketidir. 2013 yılında kurumların iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ihtiyaçlarını tek elden çözmek için Yavuzlar İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezini kurmuştur. 2017 yılında işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı ihtiyacını karşılamak için Yavuzlar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığını kurmuştur.
Devamını Oku...

Bize Ulaşın

Bize Ulaşın

Hacısaki mah. Alpay sok. Lifos Tower İş Merkezi (Dünyam Hastanesi Arkası) A Blok Kat:2 No:4 Kocasinan/KAYSERİ
0 (352) 320 01 23
0 (352) 320 44 11
0 (352) 320 44 00
yavuzlar_muhendislik@hotmail.com
info@yavuzlarisguvenligi.com.tr
Copyright © 2019 | Yavuzlar OSGB. Tüm hakları saklıdır.