TMGD

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nasıl Olunur?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olmanın şartları nelerdir?
 • Tehlikeli madde ve güvenlik programı / bölümü ön lisans mezunu veya Üniversitelerin mühendislik ve fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden lisans veya yüksek lisans mezunu olmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 • Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek,
TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini alıp, açılacak sınavda 100 puan üzerinden 70 puan alarak başarılı olmak gerekir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, 24 Nisan 2019 tarihinde yayınladığı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında ki gönderen, paketleyen, dolduran, yükleyen ve boşaltan olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahip işletmeler ile tehlikeli maddeleri taşıyan taşımacıların ADR Bölüm 1.8.3’ te yer alan hükümlere göre TMGD istihdam etmesi veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları' ndan (TMGDK) Tmgd hizmeti alması zorunludur. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmeti almayan firmalara her ay 4.409 TL cezai işlem uygulanmaktadır. 
Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı

Tmgd Hizmeti Alma Zorunluluğu Kapsamında Olan İşletmeler

Tehlikeli maddelerin insan sağlığına, diğer canlılara ve çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde kamuya açık alanda karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde mevcut gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve taşıt sürücüleri yasal hak ve yükümlülüklerinin, çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslar ulusal ve uluslararası mevzuatlarla belirlenmiştir. Ülkemiz bu mevzuatlara 2010 yılında taraf olmuştur. Ülkemizde yapılan ulusal mevzuat düzenlemeleri neticesinde işletmelerin başlıca yükümlülükleri şu şekildedir:
ADR kapsamında sadece Alıcı sorumluluğu bulunan işletmeler TMGD istihdam veya TMGD Kuruluşun’ dan hizmet alımından muaf tutulabileceklerdir. Yavuzlar TMGD Kuruluşu tarafından durum tespiti yapılarak raporlanması gerekmektedir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımız, işletmenizi yerinde inceleyecek ve ADR kapsamında muafiyet şartlarına sahip olmanız durumunda istenilen belgeler;

 1. TMGDK’ dan alacakları Ek-3 raporu,
 2. İşletmenin bulunduğu adres için boş olarak düzenlenmiş olsa dahi en son yapılan atık gönderimine ilişkin olarak Atık Beyan Formunun,
 3. İşletme personellerinin görevleri ile uyumlu olmak üzere gerekli ADR eğitimlerini aldıklarını gösterir eğitim tutanaklarının,
 4. ADR 1.10.3.2 ye uygun olarak hazırlanmış Emniyet Planını,
 5. ADR kapsamında sözleşme ile 1 yıllığına devir ettikleri faaliyetlere ilişkin sözleşme,
 6. İşletme personellerinin görevleri ile uyumlu olmak üzere gerekli ADR eğitimlerinin yenilendiğine dair eğitim tutanakları, ibraz edilmesi gerekmektedir.

Tmgd Hizmeti Kapsam Dışı Olanlar

 • Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
 • Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini, kapsamaz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti

01/07/2015 tarihi itibariyle Perakende Akaryakıt sektörü hariç tutulmak üzere TMGD istihdam etme veya TMGDK’ lar dan hizmet alma zorunluluğu başlamış bulunmaktaydı. 01/01/2018 tarihi itibari ile de Perakende Akaryakıt sektörünün hizmet alması zorunlu hale gelmiştir. Sadece alıcı sorumluluğu bulunan işletmeler, gerekli şartları sağladığı durumlarda TMGD istihdam etme veya TMGD Kuruluşundan hizmet alımından muaf tutulabileceklerdir.
TMGD istihdamı/hizmet alma sadece taşımacılık sektörü için değil tehlikeli mallar ile işlemi olan her işletme için zorunluluktur. Detaylı bilgi için 0352 320 01 23 ile iletişime geçebilirsiniz.
Ülkemizin de tarafı olduğu tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması (ADR) anlaşmaları gereğince sorumlu ve yükümlü işletmeler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ nca 19 Aralık 2017 tarihinde yetkilendirilmiş olan Yavuzlar Tmgd Kuruluşun’ dan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) hizmetini alabilirler. TMGD hizmetini, şimdiye kadar çoğu işletmelerde uygulandığı gibi kağıt üzerinde bırakmayıp; sorumluluk, disiplin ve mühendislik bakış açımız ile birlikte çözüm odaklı olarak sizlere sunmaktayız. Dolayısıyla kendinizi rakiplerinize kıyasla bir adım daha önde hissedeceksiniz. Danışmanlık hizmetimizi grup firmamız aracılığıyla entegre bir şekilde tek merkezden sizlere sunuyoruz. Kayseri merkezli Yavuzlar Tmgd Kuruluşu’ muz Ankara II. Bölgenin sınırlarındaki illerimize (ANKARA, AKSARAY, ÇANKIRI, ESKİŞEHİR, KAYSERİ, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KONYA, NEVŞEHİR) hizmet verebilmektedir.
Tehlikeli madde ile iştigal eden firmalar mühendis yaklaşımı ile çözüm odaklı yaklaşmak, analitik bakışla faaliyet alanlarını geliştirmek, kaliteli-nitelikli danışmanlık hizmeti almak ve düşük maliyet, yüksek güvenlik ilkesiyle risklerinizi paylaşmak için lütfen bize ulaşınız.
ADR Genel Bilinçlendirme, Göreve Özgü ve Güvenlik Eğitimleri
ADR Bölüm 1.3 uyarınca; görevleri tehlikeli maddelerin ambalajlanması, taşınması, boşaltılması ya da yüklenmesi ile ilgili olan çalışanların alması zorunlu kılınan ADR Genel Bilinçlendirme Eğitimi (ADR/1.3.2.1), Göreve Özgü Eğitim ( ADR/1.3.2.2) ve Güvenlik Eğitimi (ADR/1.3.2.3) olmak üzere üç başlık altında düzenlenen ADR Eğitimlerini gerçekleştirmekteyiz. Göreve özgü eğitimlerde, işletme çalışanlarının işletme içerisinde bulundukları bölümlere özel olarak eğitim vermekteyiz. Bu sayede iş kazalarını ve bunun sonucunda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedeflemekteyiz.
Tmgd Dokümantasyon
İşletmelerin kullandığı tehlikeli maddelere ilişkin ADR zorunlulukları ile bu maddelerin taşınması, paketlenmesi, yüklenmesi ve boşaltılmasında uyulması gereken kurallara ilişkin prosedür, talimatnameler, denetim raporları, eğitim tutanaklarının bulunduğu evrak klasörü oluşumu sağlıyor, yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan sisteme girişlerini gerçekleştiriyoruz.
Tmgd Saha Denetimleri
Tehlikeli maddelerle iş yapan işletmelerde aylık saha ziyaretlerinde bulunup, denetim yapıyoruz. Aylık saha ziyaretlerinde asılan talimatnamelerin yerlerinde olup olmadığını, dikkate alındığı süreç içerisinde çevre ve insana sağladığı katkılarını değerlendirmekle birlikte, tehlikeli madde ile temas sırasında kişisel korucu donanımların kullanılması durumunu denetliyoruz.

Neden Yavuzlar Tmgdk?

 • Kurumumuzda ondört (14) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam edilmektedir. Gerektiğinde takım çalışması yaparak firmanıza avantajı yansıtıyoruz.
 • Uluslararası ve Ulusal mevzuat sürekli olarak takip edilmektedir. Mevzuatın güncellemelerinden tarafınıza doğan yasal hak ve sorumluluklar anında aktarılacaktır.Tehlike madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu yetki belgesi
 • 1989 yılında kurulmuş olmanın verdiği deneyim ve birikimi firmanıza yansıtıyoruz.
 • Kadromuzun çoğunluğu Mühendis kökenli olduğu için analitik bakış açısı ile birçok sorunuza çözüm odaklı yaklaşabiliriz.
 • Grup firma olmamızın getirdiği fiyat, bilgi ve hizmet avantajlarına kolayca sahip olabileceksiniz. Dolayısıyla tek elden entegre hizmet alma avantajına sahipsiniz.
 • 30 yılı aşkın danışmanlık sektöründe olmamızın sağladığı derin arşivimizi hizmetinize sunuyoruz.
 • Güncel bilgilerle harmanladığımız eğitimlerimizle firmanızın ihtiyaç duyduğu konular çerçevesinde dışarıya bağımlı olmadan eksikliklerinizi gideriyoruz.
 • Bu bakış açımız kapsamında firmanızın tehlikeli madde ile iştigali sırasında gerçekleşebilecek kazaların en aza indirilmesi hatta yaşanmaması için her türlü önlemi alarak sizlere destek sağlıyoruz.
 • Güncel mevzuat düzenli olarak takip edilerek, farklılıklar ve yükümlülükleriniz hakkında firmanıza anında bilgilendirme yapıyoruz.
 • ADR kapsamında tehlikeli maddeler ile ilgili muafiyetlerden faydalanmanızı sağlayacak öneriler sunarak, gereksiz masraflardan kurtulmanızı sağlıyoruz.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alması Zorunlu İşletmeler

 • 11/06/2019 Tarihli ve 44011 Sayılı Yönerge’ nin yürürlüğe girmesiyle; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler TMFB almak zorundadır. Bu yönerge ile miktar sınırı olmaksızın tehlikeli madde iştigali olan tüm işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır.
 • Taşıma yetki belgesine (C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 veya TİO) sahip işletmeler için, taşıma yetki belgesinin alındığı adreste kapsam maddesindeki faaliyet konuları ile iştigal etmeyen taşımacılar; sadece taşımacı veya taşımacı-boşaltan olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almama cezası aylık 2000 TL’ dir. 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nasıl Alınır?

TMFB alma veya yenilemek için müracaat eden işletmeler için, bakanlık tarafından istenilen belgeler;
 1. Başvuru dilekçesi (EK-1),
 2. Ticaret Sicil Gazetesinin aslını, bulunmaması halinde ise, gazetenin noter onayına gerek duyulmadan kopyasının veya Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınmış işletmenin güncel durumu gösterir yazının ibrazı,
 3. Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu son altı ay içerisinde alınmış Ticaret Odası/Sanayi Odası Faaliyet Belgesinin, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan oda kayıt/faaliyet belgesinin aslı,
 4. Tüzel kişiliklerde temsile ve ilzama yetkili kişileri gösterir imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı sureti, işletmenin ortaklarının tamamının yabancı olması halinde, işletme adına başvuru yapan kişinin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti,
 5. EK-2’de yer alan faaliyet konusu veya konularının hangileri ile iştigal ettiğine dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş birlikte yer alan faaliyet konusu veya konularının hangileri ile iştigal ettiğine dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş TMGDK’ dan alacakları Ek-3 raporu ile belgelemek zorundadır. Yavuzlar Tmgd Kuruluşu olarak, işletmeleri yerinde ziyaret ederek, tehlikeli madde kodlarının (UN) belirlenmesinde ve buna uygun olarak faaliyet konularının seçilip, EK-3 raporu düzenleyerek işletmelere yardımcı olmaktayız.
 6. Taşıma yetki belgesine sahip olup, taşıma yetki belgesinin alındığı faaliyet konuları ile iştigal etmeyen taşımacılar; sadece taşımacı veya taşımacı-boşaltan olarak TMFB almak için taşıma yetki belgesini aldığı ilgili Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatı yeterlidir.
 7. İşletmeler sahip oldukları TMFB’ deki faaliyet konularında değişiklik olması halinde ilgili Bölge Müdürlüklerine dilekçe ve işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş TMGDK’ dan alacakları Ek-3’te yer alan rapor ile müracaatı eder.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı' nda U-ETDS 1 Ocak 2020’ de Zorunlu Hale Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü (TMKTDGM) tarafından 13.09.2019 tarihinde yayınlanan duyuruyla birlikte Tehlikeli Madde taşımacılığında zorunlu olan taşıma evrakının U-ETDS sistemi üzerinden girişi 01.01.2020 tarihinden sonra zorunlu hale gelecektir. Ancak sisteme giriş işlemleri 16.09.2019 tarihi itibarı ile başlamıştır.

Yavuzlar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık, 1989 yılında Kayseri' de Makine Mühendisi Sonda YAVUZ tarafından kurulmuş bir mühendislik ve danışmanlık şirketidir. 2013 yılında kurumların iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ihtiyaçlarını tek elden çözmek için Yavuzlar İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezini kurmuştur. 2017 yılında işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı ihtiyacını karşılamak için Yavuzlar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığını kurmuştur.
Devamını Oku...

Bize Ulaşın

Bize Ulaşın

Hacısaki mah. Alpay sok. Lifos Tower İş Merkezi (Dünyam Hastanesi Arkası) A Blok Kat:2 No:3-4 Kocasinan / KAYSERİ Osgb Şube : Aşık Seyrani mh. Muammer Kocatürk cd. No:71/b Develi / KAYSERİ
0 (352) 320 01 23
0 (352) 320 44 11
0 (352) 320 44 00
yavuzlar_muhendislik@hotmail.com
info@yavuzlarisguvenligi.com.tr
Copyright © 2024 | Yavuzlar OSGB. Tüm hakları saklıdır.